Miroslav Mareš a Tomáš Pecina debatují nad aktuálním tématem občanských svobod. Jak pracují soudní znalci a podle jakého klíče jsou schopní rozlišit, co je extremismus, který by měl být postihovaný zákonem? Co naopak není extremismus, ale ústavou zaručená svoboda projevu?


Jak si má dnes občan představit svou zákonem danou svobodu slova a projevu? Co naopak z jeho výroků a jednání mohou použít státní orgány sloužící k ochraně demokracie? Někde musí být hranice mezi svobodným projevem a tím, co je používáno politiky, justicí a bezpečnostním aparátem k represi. Debata ukazuje rozdíl mezi samoregulací společnosti a jejími bezpečnostními zájmy. Hranici není stanovit exaktně a jednou provždy. Hranice mezí svobodou a represí se hledá stále znovu a znovu.

Více debat najdete v Debatním klubu.