Válka mezi Izraelem a Palestinci trvá od roku 1946, což výrazně překračuje Třicetiletou válku, během níž se vraždili katolíci a evangelíci v Evropě. Zajímavé je propagandistické užití klíčových náboženských symbolů. To dnes u nás fedruje hlavně fundamentalistická náboženská pravice. Jde o nebezpečnou hru, v níž riskujeme, že se mentálně či totalitně vrátíme o tři století nazpět. Přitom riskujeme, že zrušíme tradici humanismu a tolerance, která vyvrcholila osvícenským konceptem liberální demokracie a lidských práv.

V klidu si prohlédněte nejprve toto propagandistické video. Vyrobila jej ultra-nacionální náboženská společnost <a href="http://www.templeinstitute.org/main.htm">Temple Institute</a> v Jeruzalémě. Jejím cílem je obnovit původní Šalamounův chrám přesně na tom místě, kde dnes stojí třetí nejposvátnější mešita muslimů, tj. <a href="http://cs.wikipedia.org/wiki/SkalnĂ­_dĂłm">Skalní dóm</a> neboli „Vznešená a ušlechtilá svatyně“. Také je dobré vědět, že propagandistické video bylo vypuštěno devátého dne měsíce Av, kdy se Židé postí a bědují nad zničením obou chrámových budov (586 př. Kr. a 70 po Kr.). Snímek máte zde.


Pilný Hamás, oddaný formálně stejné, leč materiálně zcela odlišné věci, nelenil a taktéž vzal do ruky kameru. V pásmu Gazy, na pláži vzdálené půl hodiny autem od židovského místa činu, natočil podobné propagandistické video s nevinnými dětmi a čtoucím otcem. Ten ovšem vyniká náboženskou aktivitou, na rozdíl od líného židovského protějšku čtoucího anglické, a nikoliv hebrejské noviny.

Hamás nepotřebuje ovlivňovat americké liberální židovstvo, které začíná mít interní, ale o to vážnější pochybnosti o tom, kam vlastně Izrael směřuje. Palestinci mluví k vlastním lidem, takže ideologicky koncipovaný otec je zcela vzorný muslim a palestinský vlastenec. Nejen, že se pomodlí povinnou modlitbu, ale také mu údivem nespadnou na zem arabské noviny. Je také větším patriotem. Na postavenou chrámovou budovu společně s dětmi zapíchnou lístek s klasickým zvoláním Koránu „Není boha kromě Boha“. Video si pusťte zde.


Zneužívání náboženských symbolů a dětí pro mocenskou propagandu je staré jako všechny moderní ideologie, tj. od 19. století. Totalitní režimy přivedly tento systém k dokonalosti. Při dnešní úrovni českého tisku musíme být zvláště opatrní na používání náboženské symboliky jen zdánlivě prospěšných celospolečenských akcí typu „kříže na školách“. Někdy je lépe pamatovat na to, že přikázání „Neber jméno Boží nadarmo“ obsahuje i kus politické moudrosti. Nemyslící „<a href="http://umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=693">jednopoložkoví voliči</a>“ začínají nejen v USA, ale i u nás představovat reálné nebezpečí pro demokracii.
Převzato z umlaufovin.