Ve starším článku pod názvem Lidské zoologické zahrady aneb Tiché šílenství vědy jsme psali o rasistické antropologii v Evropě na začátku 20. století, která nechala v civilizovaných státech vystavovat lidi jako zvířata, jejich mrtvoly vycpala a nechala až do roku 2005 veřejně vystavovat v muzeích.

Další tiché šílenství vědy představuje lobotomie neboli kuchání mozku. Jde o operativní neurochirurgický zákrok, při kterém jsou přerušena nervová vlákna spojující mozkový lalok s ostatními částmi mozku. Tato operace byla od roku 1935 považována za zázračnou "chirurgii duše". Lékaři si od ní slibovali záchranu mentálně nemocných pacientů. Odhaduje se, že mezi lety 1936 až 1978 bylo provedeno kolem 35 tisíc lobotomií. Reportáž o této metodě vidíte na videu.


Neurolog Walter J. Freeman patřil od 50. let k šampiónům této metody. Freeman začal cestovat po USA téměř cirkusovým způsobem a denně prováděl až 25 operací. Od 80. let většina lékařů vidí v lobotomii jedno z největších barbarství moderní medicíny.