Původně románský kostel sv. Michaela Archanděla v Michalské ulici, kousek od pražského Staroměstského náměstí, vznikl v 2. pol. 11. století. V polovině čtrnáctého století byl téměř kompletně nahrazen gotickou novostavbou. Kolem poloviny 18. století ho do dnešní barokní podoby přebudoval architekt František Ignác de Prée. V kostele se nachází nejstarší dochovaná krypta v Praze. Jsou v ní pochovány významné pražské osobnosti té doby.

Kostel ve středověku a době renesanční sloužil jako městský kostel, roku 1380 při něm působilo 11 kněží, kteří současně učili ve farní škole. Od roku 1402 zde kázal mistr Jan Hus a na Michalské faře se odehrávaly učené disputace univerzitních mistrů. Tento kostel patřil k několika málo baštám husitství, kde nebyla v roce 1411 ohlášena klatba na Jana Husa. Od roku 1414 zde podávali eucharistii pod obojí. Od roku 1406 zde kázal mistr Křišťan z Prachatic, v roce 1621 z něj odešel poslední nekatolický farář. Roku 1626 daroval císař Ferdinand II. kostel mnišskému řádu servitů. Od roku 1640 se začal u kostela stavět klášter. V kostele byl umístěn obraz Petra Brandla a sochy Jana Bendla.

Císař Josef II. v roce 1786 kostel i klášter zrušil a budovy celého komplexu byly Náboženským fondem postupně rozprodány. Kostel koupil za 2150 rýnských zlatých bankéř Ignác Eliáš Veit. Většina kostelního mobiliáře byla rozprodána do jiných kostelů po celé zemi. Z kostela se stalo skladiště.

V roce 1982 kostel se správcem kostela stává Státní knihovna. Plánuje z něj vytvořit mobiliář, ale záměr se nikdy neuskutečnil. Po roce 1990 byla v kostele provozována značně kontroverzní Michael Mystery Show. V roce 1991 byl vnitřek kostela přebudován na čtyřpodlažní skladiště, v kostele se usídlili bezdomovci, následný požár poškodil krovy.

V roce 2005 stát prodává kostel nájemci, společnosti Michal Praha, s. r. o. za zlomek odhadní hodnoty s odůvodněním, že je to jediný způsob, jak zabránit jeho demolici. V roce 2006 vlastník přišel se záměrem zřídit v kostele muzeum českého skla. V témže roce proběhly studentské protesty proti prodeji kostela, způsobu, jakým nový vlastník nakládá s lidskými kosterními ostatky a jeho plánovanému využití. V roce 2009 vlastník plánoval přebudovat jej na nákupní galerii. V současnosti v budově sídlí Temple Music Club, který pořádá hudební akce a striptýzová představení (viz foto).
V současnosti to vypadá, že jsme po zestátnění dospěli do další fáze využití církevních budov. Před schválením je přestavba kostela na výstavní prostory, prodejní galerii a na "ubytovací zařízení malého typu".

Podle stavebních odborníků to vypadá, že cílem úprav je zlegalizovat provoz striptýzového kabaretu. V barokním kostele vznikne veřejný dům nabízející erotické služby. Napovídá tomu podle nich i stavební dispozice a vybavení pokojů.

A tak se Praha dočká toho, že se nad kryptou, v níž jsou pohřbeny významné osobnosti, na místech, kde kázali husitští kněží a kde se zbožní katoličtí mniši modlili k větší slávě panny Marie, bude s největší pravděpodobností provozovat "nejstarší řemeslo na světě".

Není to příznak dnešní doby?

Zdroje:
http://zpravy.idnes.cz/eroticke-sluzby-v-odsvecenem-kostele-dww-/domaci.aspx?c=A130429_1923006_praha-zpravy_kol
http://www.svatymichael.cz/mm98.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Michaela_archand%C4%9Bla_%28Praha%29