Série článků v kontrarevolučním magazínu Protiproud Petra Hájka věnovaná tématu meditace vedla k pozvání dvou osobností majících na věc velmi osobní názor. Prvním je Michal Semín, je český katolický publicista, politik a aktivista. Je zakladatelem a ředitelem Institutu svatého Josefa a sdružení Akce D.O.S.T. . V letech 1991-2003 byl ředitelem Občanského institutu. Je předním českým zastáncem domácího a katolického vzdělávání. Je ženatý a má devět dětí. Je zastáncem konzervativního křesťanského proudu, jenž s meditačními technikami východních filosofií či náboženství ostře nesouhlasí a před jejich praktikováním naléhavě varuje.


Druhým účastníkem debaty je Antonín Baudyš mladší, který sám sebe představuje takto. Podle vystudovaní filozof. Dříve řeholník, pak chvíli učitel němčiny. Posledních deset let astrolog. Učí se, co je to rodina. Kouká, co dělat se životem, aby jednou na něj mohl vzpomínat, jako na něco, co stálo za to.

Více debat najdete v Debatním klubu.