Jak jsme byli svědky před několika týdny, zachraňování bank se děje potajmu o víkendu. Na záchraně soukromě vlastněných bank v době velkých turbo spekulací a derivátových obchodů a podvodů všeho druhu se budou nyní podílet i malí „investoři bank“, totiž každý, kdo si sem uloží své úspory.

Aktuální návrh z dílny EU předpokládá, že při záchraně bank si klienti bank budou moci vybrat pouze 100–200 eur denně a tento stav má trvat až 3 týdny. Ten, kdo plánuje větší výdaje, by si měl dopředu promyslet, jak se ke svým penězům dostat.

Evropský parlament s návrhem nesouhlasí a požaduje lhůtu 5 dnů, během které by se klienti měli ke svým penězům dostat. Technicky je to však nemožné: Žádná banka nedisponuje tak velkou hotovostí během takto krátké doby. Zachraňování bank nebude tedy mít do budoucna dopad jenom na bohaté, jako tomu bylo na Kypru.

Aktuální plány jenom ukazují, jak málo se dá věřit státu, který je plně v rukou jiného suveréna než vlastního lidu. Tzv. "mimořádné okolnosti" mohou nakonec vést k tomu, že všichni, i ti malí, budou muset nakonec odvádět desátky tentokrát nikoliv středověké církvi, nýbrž novodobému božstvu – bankám.

„Bankovní unie je super prioritou Evropské unie“, říká pro agenturu Reuters Vitas Vasilaukus, guvernér Litevské centrální banky. „Její ustanovení poněkud zbrzdí jenom volby v Německu“, dodává.

Plány, jak se vypořádat s pády bank v Evropě ukazují, že se cílí na likvidaci malých bank, družstevních bank a bank hlásících se k etickému bankovnictví, a to ve prospěch „systémově relevantních bank“, tedy bank, které budeme všichni zachraňovat, i kdybychom měli pomřít hlady.

Vítejte ve světě neofašistické diktatury!

Zdroj: Deutsche Wirtschaftsnachrichten, 7.8.2013