Filosof Jürgen Habermas se opětně pustil do rozboru současné politiky, tentokrát zaměřeného na osmileté vládnutí kancléřky Merkelové. V předposledním vydání časopisu Spiegel (9. srpna 2013) zveřejnil esej, jehož anglickou verzi máte zde: Merkel's European Failure: Germany Dozes on a Volcano. Esej je reakcí na článek německého ministra financí Wolfganga Schäubleho, který se snaží světu vysvětlit, že Němci nechtějí německou Evropu. Habermas si naopak myslí, že Němci pod vládou Merkelové se Evropě zpronevěřili, a to hned v několika bodech, které vždy byly páteří německé poválečné politiky.

  • Merkelová prý rozumí pouze a jedině moci a ničemu jinému. Habermas vyčítá kancléřce totální "Dethematisierung" politiky, která přestala artikulovat velká témata německé liberální politiky a ekonomiky včetně zápasu o občanskou a demokratickou Evropu.
  • Jaká je bilance posledních osmi let evropské politiky Merkelové? Habermas mluví o "Verbürgerlichung bei gleichzeitiger Entbürgerlichung". Maloměšťáctví (Verbürgerlichung) se netýká jen jejích východoevropských kořenů, ale hlavně její evropské politiky, která nedokázala a nechtěla překonat národní egoistické zájmy. Přitom pochopitelně katalyzovala stejný národní egoismus v ostatních státech EU.
  • Mnohem horší je výtka liberála Habermase ohledně negativního vlivu Merkelové na základy občanské společnosti v rámci EU (Entbürgerlichung). Náš web pravidelně referuje o spojenectví Merkelové a její vlády s bankovními institucemi a dalšími technokraty moci a peněz, které podle Habermase ničí Evropu. Jako klasický příklad uvádí ekonomickou a politickou katastrofu Řecka, na níž má Merkelová osobní podíl.

Stárnoucí filosof se v posledních dvou letech systematicky pustil do obrany EU v rámci občanské společnosti a liberálních hodnot vzešlých z osvícenství. Jeho kritika stávajícího stavu ukazuje hlubokou krizi současných institucí v EU a zároveň krizi jejího ducha. Evropě chybí vůdcové typu poválečných osobností-zakladatelů, kteří by vyvedli Evropu ze současného ideového a hodnotového marasmu a stále větší politické nerozhodnosti. Nic pro nového pro čtenáře našich článků věnovaných současnému stavu EU.