Jak vtipně poznamenala jedna známá z Valašska, zdejší rodáci jsou sice nezaměstnaní; ale tak chudí nejsou, aby šli na záhumenek pěstovat brambory. Ví, o čem mluví, protože jejich rodina nikdy nepřestala s chovem ovcí. Dřív i velkoměstští lidé věděli, co je uživí. Podívejte na obrázek Paříže z roku 1918.Dnes jim dává za pravdu i odborná veřejnost. Ve Francii byly publikovány výsledky dlouhodobé studie o zahradničení na malých rozlohách. Výzkum prováděla organizace SADAPT/INRA, což je ekvivalent výzkumu naší zemědělské fakulty. Výsledky jsou překvapivé, viz tato studie. Studie zdůrazňuje, že i v průměrném roce a s osobami bez velkých zemědělských zkušeností lze vypěstovat tolik, že to tvoří ekvivalent minimální mzdy (tzv. SMIC ve Francii). Závěry studie jsou následující.

Rozloha 1000 m2 zahrádky obdělávané normálním bio-způsobem vygeneruje roční příjem odpovídající 32.000 euro a to za 1.400 pracovních hodin.


Podívejte se na toto video, kde zástupci neziskovek ve Francii představují výsledky zahradničení. Potvrzují to, co u nás ví každý zahrádkář.


Podobného výsledku dosáhli zahrádkáři v kanadském Quebecu, a dokonce na menší rozloze. Podle jejich studie (zde) lze hospodařit na 8000 m2 a jsou schopni produkovat ekvivalent 28.000 euro/rok i na pouhých 2000 m2.

Nedávno jsme v článku Veřejné zeleninové zahrádky, nová občanská iniciativa v EU psali o jedné zajímavé občanské iniciativě. Veřejný prostor se stal skutečnou hodnotou skrze společnou práci na veřejné zahrádce, jejíž plody si může vzít každý. Ale také mu tím vznikne určitý závazek ke společnému dobru. Nyní se navíc ukazuje, že práce na vlastním a vlastníma rukama znamená důležitý krok na cestě směřující od otroctví pod jhem potravinových řetězců k získání občanské nezávislosti. Být svobodný, to vždycky něco stálo, a také do budoucna bude stát.

Je hloupost nechat se vtáhnout do Babišem vyvolané mediální kampaně zpochybňující kvalitu tzv. "polských" potravin. Ty sem vozí nadnárodní řetězce z vlastních produkčních center. Při české "kontrole" a korupčním klimatu v politice a v zákonodárství si řetězce mohou u nás fakticky prodávat, co chtějí. Poláci s tím nemají nic společného. To ví každý Čech či Moravák, který nakupuje na polských trzích. Za stav naší společnosti Poláci neodpovídají, za ten si můžeme jen my sami. Jejich zemědělská produkce jde ze 60 % do Německa. Do Česka prodávají tu "kvalitu", kterou si nezodpovědné české řetězce objednají a zaplatí. Viz naši karikaturu Česko-polská biologická válka eskaluje!