První vlaštovkou na cestě k probuzení veřejnosti. Tak se dá nazvat 1. Festival lokální ekonomiky, pořádaný aktivisty z Děčínska, Varnsdorfska, Alternativou zdola a vydatné organizační pomoci Místní akční skupiny Šluknovsko. Akce proběhla tento víkend. Zahájení akce se zahájení zúčastnil i ministr zemědělství v demisi, Ing. Miroslav Toman. Pozdě, ale přece, chtělo by se říci. Zajištění potravinové soběstačnosti České republiky, pokud možno z místních zdrojů, bude jedno z hlavních volebních témat. Po dvaceti letech neoliberální klauzovštiny a systematického ničení zemědělství, zejména středního farmaření a likvidace všech trhů, na ně budou voliči slyšet nejenom nyní, před parlamentními volbami, nýbrž i ve volbách dalších. Je pouze otázkou, jak různé partaje toto téma uchopí a jaké reálné výstupy jejich politika přinese. Voliče nebudou zajímat jejich sliby, nýbrž výsledky jejich práce.

Zemědělství ztratilo od roku 2000 více než sto tisíc pracovních míst. Je zde tedy potenciál, jak část nezaměstnaných vrátit do zemědělské produkce a tak zabít tak dvě mouchy jednou ranou: snížit nezaměstnanost a umožnit lidem jíst zdravé místní potraviny.

1. Jak oživit regionální ekonomiku

Celá akce, řízená nadšenci jako Martinem Zíkou a paní Evou Hamplovou z Místní akční skupiny Šluknovsko, byla v českých poměrech vlaštovkou. Doufejme však, že pouze tou první a následovat budou další. Pochopitelně, že proběhla prezentace regionálních produktů v místě. Ale také byl velký prostor věnován konferenci aktivistů a odborníků, kteří se společně snažili pojmenovat překážky, které brání vyššímu zapojení českého obyvatelstva do lokální ekonomiky a být iniciativní, tak jak jsme svědky například v Německu nebo Rakousku, či jiných evropských zemích.

Nejde jen o to, jak rozpoznat bariéry a psychická omezení. To na začátku konference zdůraznila PhDr. Patricie Arzari, Csc. a tak přispěla skvělým způsobem k vytvoření přátelské, příznivé a tvořivé atmosféry celé konference. Následující příspěvky názorně předvedly, jak lze často s malými prostředky převést do reality nápady a myšlenky, které se na začátku mohou zdát leckomu jako idealistické a naivní. Povzbuzujícím příkladem podnikatelský záměr děčínské kavárny a bistra „Houpací koník“, postavený na jednoduché a srozumitelné myšlence navrácení spotřebitele k českým produktům a k „babiččině kvalitě.“ Takový projekt se může stát inspirací pro vytvoření celostátní sítě obdobných kavárniček, podporujících lokální výrobce. Ing. Dana Štechová svým optimismem nakazila ostatní účastníky konference. Paní Štechová uvedla, že vaří, pečou a vyrábějí potraviny jen z místních surovin: pečou kváskový chleba z mouky ze zdejšího mlýna, zpracovávají ovoce místních sadařů a zahradníků, používají máslo z varnsdorfské mlékárny.

2. It's the economy, stupid!

Známé americké volební heslo "Je to o penězích, pitomče!", platí i pro tento případ. Zdá se, že ekonomky v Česku, mající zdravý rozum a na rozdíl od většiny mainstreamových ekonomů i pud sebezáchovy a odpovědnost za zachování rodu a zdravého životního prostředí. Všechny tyto aktivistky a aktivisté jsou našimi médii okamžitě nálepkované jako „levicové". Přitom se dokážou rychle sjednotit v tom, co by se mělo dělat, na rozdíl od vládních ekonomů tzv. "pravice". Na konferenci bylo zřejmé, jak velmi je potřeba slyšet hlas zkušených žen, ať už to byla PhDr. Magdalena Hunčová, autorka knihy Ekonomický rozměr občanské společnosti, nebo Eva Hamplová, která již řadu let podporuje ve svém regionu malé podnikatele a živnostníky a stála u zrodu regionální značky. Dále zmiňme Ing. Danu Štechovou, původně zemědělskou inženýrku a dnes podnikatelku. Svou trochou do mlýna – životními zkušenostmi dřívější podnikatelky a dnešní aktivistky v občanském sektoru - jsem díky pozvání pořadatelů mohla přispět s radostí i já osobně. Ostatně všechny přednášky a diskuse na daná témata se natáčely a budou vyvěšeny na Youtube.

3. Další ostrůvek pozitivní deviace

Jedno je jisté, jak říká duchovní průvodce celé akce, starokatolický kněz Mgr. Roland Solloch: „Lidská bytost je celek složený z těla a duše a tyto dvě složky by se měly nacházet v rovnováze“. Materialismus, ať už ten diktovaný zprava, nebo zleva, už nestačí k tomu, abychom svůj život prožít šťastně a smysluplně ho naplnit.

Celý Festival lokální ekonomiky byl příkladem, že něco jako synergická spolupráce mezi lidmi může fungovat i v praktickém životě a je mnohem efektivnější a smysluplnější než vzájemná nedůvěra, řevnivost a rivalita. Téma budování vzájemné důvěry se stalo hlavním nosným pilířem konference, protože bez důvěry žádná ekonomika trvale fungovat nemůže.

K lokální ekonomice a měnám jsme během posledního roku publikovali celá tematická čísla: Etické bankovnictví (2013-10) a také číslo nazvané Alternativní ekonomika (2013-12). Vypůjčíme-li si termín docentky Ilony Švihlíkové, pak platí, že Varnsdorf se stává „ostrůvkem pozitivní deviace“. Další se určitě brzy objeví!