Co je pro voliče nejdůležitější? Na tuto otázku odpovídali podle exkluzivního šetření společnosti TNS Aisa pro Českou televizi oslovení takto:

Co je pro voliče nejdůležitější
Čest a poctivost 86%
Změna a oživení politiky77%
Řešení v programech stran75%
Nejmenší zlo 62%
Politici v médiích 62%
Volební kampaň 31%
Názory okolí 29%

Nakonec až dojede na hlasování se voliči rozhodují podle toho co pochopili z volební kampaně. Asi 62 % respondentů hledá nejmenší zlo nebo se rozhoduje na základě vystupování politiků v médiích.
Pokud voliči nesledují politiku stejně pozorně jako svou peněženku, tak jsou snadno manipulovatelní. Velkou osobní odpovědnost za informování voličů mají veřejnoprávní média. Překrucování a mlčení o tématech důležitých pro odpovědné rozhodnutí voliče není poctivou veřejnou službou.

Volby jsou těžké pro každého aktéra. Proto píšeme sérii článků Přísně utajená témata voleb. Podívejme se na míru úzkosti podle míry vlivu na rozhodování o zákonech.

  • Lobbista žije v nejistotě i obavách. Nové tváře znamenají nové výdaje, nepřehledné počty poslaneckých mávátek je potřeba sjednotit pod odpovědné vedení. Zadavatelé jsou nekompromisní a chyby se neodpouští. Lobbista hraje v prvních dnech nové sněmovny o všechno. Je to boj doslova bratrovražedný, tady panuje skutečná konkurence. To víte, zdrojů není nikdy dost pro všechny.
  • Poslanec to má taky těžké, i když s platem a s nemalými výhodami k tomu. Dostane takovou kartičku, která otevírá nejen dveře, ale přístup ke zdroji poslanecké důležitosti. Tím je myšleno hlasovací zařízení v poslanecké lavici. Po zvládnutí jeho ovládání je potřeba se dobře naučit ještě tuto známou větu: "Zpochybňuji hlasování: hlasoval jsem ANO, ale na zapisovacím zařízení se objevilo NE." Jenže my si pravidelně volíme inteligentní a vzdělané bytosti, pro ty je to hračka. A někteří se musí obětovat jako blbci občas jen proto, že hlasování nedopadlo, tak jak bylo předem dojednáno.
  • Po dohodě na klubu se zvolí předseda. Jeho hlavním úkolem je dojednávat shody tak, aby poslanecká mávátka fungovala jako efektivní firma. Nakonec budou všichni poslanci zapojení a i prémie budou.
  • Zbývá dojednat, co s vydělanými penězi. Skromný si poslanec si sjedná domek na splátky a ten aktivnější i nějaké to podnikání nebo solidně placené místečko na dny zaslouženého odpočinku.
  • Poslední je volič. No, on má taky těžké. Slabší čtenáře už zděsí počet hlasovacích lístků v obálce. Na výběr je 23 politických stran a hnutí. Někdo je známý bavič z TV, jiný se připomene dlouhým názvem, ale nakonec stejně zůstávají na výběr ta jména. Velké kraje mají až 36 jmen v seznamu, ale v Karlových Varech to mají jednodušší tam je to jen 14. Je povinností každé silnější strany naplnit kandidátku v každém kraji s plným počtem kandidátů.

Volič si musí počíst a pomeditovat na tím, komu kroužek dá a komu kroužek nedá. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Toto už dá odpovědnému voliči pořádně zabrat. A ještě že neprošlo to úžasné vylepšení velkého Miloše Z. zvané "panašování". To je způsob hlasování, kdy volič může hlasovat pro jednu volební stranu nebo pro jednotlivé kandidáty i z více volebních stran nebo i kombinovat hlasování pro stranu a pro kandidáty z různých volebních stran.

Sranda musí, být, ale z článků našeho webu je jasné, že tentokrát volby rozhodnou o bytí nebo nebytí české demokracie na parlamentní úrovni. Do parlamentu se cpe tolik starých šíbrů, kmotrů a oligarchů, že by se z toho jeden (volič) mohl zbláznit. Ve shodě s úvodním průzkumem veřejného mínění předkládám jednu anketu v webu www.tecka.cz.Neškodí mrknout se alespoň jedním okem na kandidátku, zda tam jsou slušní lidé, byť je jich málo, což je ostatně obecná lidská zkušenost. Pokud tam mají darebáky, tak proč ty pitomé partaje volit?