V mnohých článcích jsme ukazovali dynamiku ožebračování obyvatel. USA, neoliberální ráj to na pohled (Distribuce státního bohatství v USA). Americký statistický úřad nedávno zveřejnil data o příjmech (income data zde), která potvrzují závěry článku Jak neoliberalismus zničil obyčejné lidi v USA. Podívejme se na soubor ukazatelů.

1. Průměrný příjem domácností

Jediná dobrá zpráva je, že domácnosti klesají do hlubin pomaleji než při krizi 2007.Z grafu je jasné, že průměrný reálný příjem domácností je v roce 2012 nižší než v 80. letech a je 9 % pod nejvyšší úrovní roku 1999. Uživení jednoho procenta něco stojí.

2. Rozdělení příjmu

Tento graf ukazuje podíl příjmových skupin na rozdělení příjmu v domácnostech.V roce 2012 si vzalo horních 20 % více než polovinu z kompletního příjmu v USA. Neoliberalismus chce přece zrušit sociální stát a všechny jiné veřejno-právní instituce k tomu. Pak ovšem stát patří někomu jinému, kdo si jej zprivatizoval, a tím i jeho daně. Přesnější graf ukazuje, kdo na tom vydělal a kdo prodělal.Jak vidíte, chudáci jsou na tom pořád stejně špatně. Ale od 70. let klesal podíl na zisku nižší střední třídy (20 %) a naopak stoupal zisk smetánky, hlavně vyšších 5 %. Následující graf přesně ukazuje, že nižší vrstvy zaplatily vykradení státu pro horních 20 % a ti to odevzdali šťastným 5 %.Mnohem větší nerovnováhu ukazují tzv. Piketty-Saez data, která jsme již několikrát komentovali. Viz článek Piketty aneb Zhroucení zakládajícího mýtu kapitalismu.Když se zničí stát, vydělají na tom jen bohatí. A ti nejbohatší z nich nyní mají ze státu tolik zisku jako v roce 1929. To jest těsně před největší hospodářskou krizí a následnou Druhou světovou válkou.

Zdroj: Mother Jones, autor: Dave Gilson