O české televizi budou hovořit dva znalci. Prvním je člen Rady České televize, Radek Mezuláník, vedoucí katedry mediálních studií na univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Jeho partnerem je Jan Jirák působící na katedře mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a na Metropolitní univerzitě Praha, jako vedoucí tamní katedry mediálních studií.


Jaká by měla být ideální podoba veřejnoprávní televize? Jak vypadáme ve srovnání se zahraničím? Jak by mělo fungovat řízení a kontrola veřejno-právních médií?

Autoři také analyzují programové okruhy, nové kanály ČT art a ČT D, tak zvaný dětský kanál a s tím související problematiku financování, jejíž důsledky se velmi negativně projevují na hospodaření ČT. Zajímavé jsou i jejich názory na zpravodajství a na publicistiku ČT. Otevřeli i téma mše svaté za sdělovací prostředky pořádanou v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Tu si objednal generální ředitel Dvořák u katolické církve a Česká televize odvysílala 5. 5. 2013 z této akce přímý přenos. Tématu manipulací kolem ČTV jsme věnovali celé číslo pod názvem Komu slouží česká televize (2013-08).


Více debat najdete v Debatním klubu.