Petr Tluchoř, Ivan Fuksa a Marek Šnajdr žádají za příkoří, jež se jim dostalo od státu, odškodné "za zničenou pověst" po čtyřech milionech korun. Více zde. Jde přitom o minimum, které mohou žádat. Normální lidé si sice mohou účtovat pouze 300 korun za každý den vazby, oni však zjevně normální úplně nejsou, a tak zcela po právu požadují za každý den pět tisíc.

Ušlou mzdu také nevypočítávají jako kde kdo, jak by napovídal sám termín „ušlá mzda“, ale podle výše příjmu za čtyři roky, který by mohli mít, kdyby kandidovali, a kdyby byli zvoleni do parlamentu, z kterého původně odešli do sjednaných trafik. A mají jistě pravdu. Morální újmu utrpěli obrovskou. Již před incidentem měli pověst a morálku na velmi nadstandardní úrovni. O Tluchořově politice, a to i díky Kristýně Kočí, se dokonce hrála divadelní hra. Při vzpomínce na působení Šnajdra na ministerstvu zdravotnictví dojetím pláče nejeden nemocný důchodce. Celé trio tak zůstává, věrno svým celoživotním zásadám, skromně při zemi.

Vždyť by si také každý mohl účtovat milionů třeba sto, kdyby oprávněně předpokládal, že je alespoň tak schopný, jako jejich někdejší rival a politik nejpopulárnější Standa Gross. Centrum organizovaného bezpráví, Parlament České republiky, Sněmovní 4, Praha 1 - Malá Strana, opravdu vynáší. A není divu. Podle Nejvyššího soudu ČR jde o území, kde je možné beztrestně připravovat a organizovat činy jinde po právu trestné. Nejvyšší soud tak rozhodl, zcela v duchu Orwellovy Farmy zvířat, že všichni jsou si rovni, jen některá prasata jsou si rovnější.

Alespoň tak všichni víme, na čem jsme. V příštích volbách budeme nuceni, a třeba i přes dlouholeté osobní antipatie, volit politiky ODS. Jinak zažalují stát o ušlý zisk, vždyť byli zcela neprávem zatahováni do různých kauz a i jinak popotahováni a to i v celostátních médiích, přičemž své tunely a tunýlky dojednávaly právě na půdě českého právního offshore, tedy ve Sněmovně ČR. Taková žaloba, a to předem uznejme, by v případě takových es minulosti jako byli pánové Čermák, Macek, Langer, Topolánek a mnohých a mnohých dalších, nás všechny mohla přijít opravdu velmi draho.