Den 10. dubna 2014 se zapíše do dějin jako den, kdy ČEZ oficiálně oznámil zrušení tendru na dostavbu JE Temelín. Byla to významná událost, protože jaderným lobbistům definitivně spadly masky. Peripetie celého tendru jsou všeobecně známé a důvody zrušení tendru se pokusil zformulovat týdeník Ekonom. Podle názoru redakce e-republiky jsou však hlavními důvody zrušení tyto dva:

  • Ekonomická nevýhodnost

Ekonomická krize, mohutný rozmach obnovitelných zdrojů a dočasně levný (a problematický) plyn z frakování způsobily jenom během odpískaného tendru na JETE snížení ceny silové energie na evropských energetických burzách na polovinu.

  • Rizikovost jaderné technologie

Havárií ve Fukušimě překročila jaderná energetika práh bezpečnosti a ekonomické výhodnosti. O tom prvním zasvěceně hovoří nejen jaderní vědci, ale dokonce i člověk z nejpovolanějších, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Dana Drábová wrote:
Jaderný svět se poučil ze všech havárií, které se zhruba za sedmdesát let existence jaderné energetiky odehrály. Je to sice specifické průmyslové odvětví, ale je to pořád průmyslové odvětví. Když vám tedy někdo říká, že v něm nebude docházet k nehodám a haváriím, tak buď neví, o čem mluví, nebo nemluví pravdu.


Paní Drábová jen zapomněla dodat, že jádro je po Fukušimě definitivně passé. Podívejte se na grafy a tabulky v tomto článku Jana Beránka, jež ukazují celosvětový úpadek jaderného byznysu, který začal už dávno před fukušimskou havárií. A teď trochu detailnější pohled na to, co se od roku 2009 na energetickém trhu odehrálo.

Evropské energetické trhy jsou plné levné energie z OZE

Energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE) už nyní vyhrála, protože se dostala do daňové sazby. Dříve drahá a dotovaná energie z obnovitelných zdrojů již je na evropských trzích tak levná, že se nevyplatí tzv. "levné, spolehlivé a efektivní" jádro. Viz graf vývoje ceny elektřiny.


Investice do OZE se například v Německu staly tak výhodné, že musí být zdaňovány a že byly vládou stanoveny stropy pro instalované výkony. Navzdory silným protestům ze strany fotovoltaické komunity německá vláda schválila návrh opatření, podle kterého by měli výrobci solární elektřiny, jež je určena pro vlastní spotřebu, platit daň z této elektřiny. Pro nové solární elektrárny bude tento poplatek činit 50 % z podpory na OZE (tj. cca 3,12 centů/kWh). Jedinou výjimkou jsou samovýrobci elektřiny z malých zdrojů s maximálním instalovaným výkonem do 10 kW, kteří nemusí zdaňovat roční objem samovýroby do 10 MWh.

Zakladatel a předseda společnosti IBC SOLAR AG označil poplatek za vlastní spotřebu solární energie jako nesmyslný a krajně nespravedlivý. Znevýhodňuje totiž zemědělce, malé a střední podniky, kteří budou platit dvakrát více, než společnosti z velkého průmyslu nebo hornictví, které budou platit pouze 15 % za vlastní spotřebu energie. „Schválení zdanění vlastní spotřeby solární energie představuje pro solární branži tzv. „černé úterý“, dodal šéf IBC SOLAR ve svém prohlášení. Z našeho hlediska to znamená, že odvětví je už z plenek venku a začíná normální samostatný život a k tomu patří daně jako ke každému podnikání, zatím je to 50 %.

ČEZKO ztrácí svou "výjimečnost"

Kdyby jádro bylo opravdu spolehlivé a efektivní, neměl by ČEZ problém zainvestovat výstavbu JE Temelín bez dotací a státních garancí. Česká skutečnost je pochopitelně úplně jiná. Domácí cena pro domácnosti v rozporu s klesajícím trendem na burze roste. Proč? Protože jsme v korupčním ČEZku. Vlivem přehnaných marží dodavatelů schovaných v externích poplatcích za služby a korupčního solárního tunelu projevujícího se mimo jiné i v poplatcích na podporu OZE.


Ne všude udělali tak kolosální solární tunel jako u nás. V Německu bude možné ročně postavit větrné elektrárny na pevnině o celkovém instalovaném výkonu nanejvýš 2500 megawattů. Při překročení této hranice nebudou mít další zdroje nárok na žádnou státní podporu. Strop pro stavbu nových solárních elektráren bude činit rovněž 2500 megawattů instalovaného výkonu ročně. Solární elektrárny v současnosti mají v Německu celkový instalovaný výkon 36 GW. Pokud bude dosaženo celkového instalovaného výkonu ve fotovoltaice 50 GW, pak bude státní podpora jejich výstavby ukončena. Záměrem ministra Gabriela je snížit vyplacenou podporu pro OZE z 0,17 €/kWh na cca 0,12 €/kWh v letošním roce. Od roku 2017 skončí v SRN podpory pomocí systémů pevných výkupních cen. Další podpora bude pouze na bázi tržních mechanismů.

Kuba lže, jako když ČEZ tiskne

Ve stejné době se investice do dostavby české jaderné elektrárny, jejíž produkce bude muset být prodávána v konkurenčním prostředí, staly bez státních záruk nerentabilní. Ještě v onen památný den, kdy byl zrušen tendr na JETE, vystoupil v ČT Martin Kuba z ODS a otevřeně lhal, že Německo lituje svého rozhodnutí o vystoupení z jádra.

Skutečnost je však taková, že německá vláda sice musí brzdit a limitovat rozvoj OZE s ohledem na stabilitu sítě a státní rozpočet, přesto plánuje zvyšovat podíl OZE na výrobě elektřiny ze současných 25 % na 40-45 % v roce 2025 a 55-60 % v roce 2035. Němci jsou podle jaderných lobbistů a jejich politických loutek zeleně šílení, přitom naši "rozumní" uhlobaroni krachují a "rozumně" jaderný ČEZ odpískal tendr na dostavbu Temelína. Tady něco nehraje...

Česká veřejnost byla po celá desetiletí masírována projadernou propagandou. Přesto se od roku 2009 mnohé změnilo a "argumenty" jaderné lobby i u nás postupně ztrácejí váhu. Prvním ze strašáků byl náhlý a dlouhodobý blackout, výpadek sítě přetížené nadprodukcí německých větrníků v Baltském a Severním moři. Německo a EU už několik let připojují OZE jako o život - a nic. A když se na celou situaci podíváte globálně, jako např. americká Unie znepokojených vědců (US Union of Concerned Scientists), zjistíte, že ze 13 největších blackoutů do konce roku 2012 se jich jedenáct stalo ve Spojených státech, jeden v Indii a jeden ve Velké Británii. Ani jeden z nich nebyl způsoben ďábelsky roztočenými větrníky a doběla rozpálenými solárními panely, všechny měly na svědomí extrémní výkyvy počasí či selhání zastaralých elektrických sítí.

Hypotetičtí a reální bubáci

A zatímco česká i světová veřejnost měla podle jaderné lobby v hrůze očekávat soudný den, kdy přestane v sítích proudit elektřina, přišla skutečná katastrofa - havárie JE Fukušima. Japonsko muselo evakuovat desetitisíce lidí, při riskantní operaci zabránit ještě masivnějšímu úniku radioaktivity, po příštích nejméně 40 let čelit problému s dekontaminací havarované JE a takřka přes noc nahradit elektřinu ze všech svých jaderných elektráren. To vše za stálého nekontrolovaného vypouštění podzemní vody kontaminované radioaktivním zářením do vod Pacifiku.

Tato mapa přitom ukazuje, že na druhé straně Tichého oceánu, ve Spojených státech, stojí několik dalších potenciálních Fukušim, zdroj zde.


Stavět jaderné elektrárny v seizmicky velmi aktivním Japonsku byla pitomost. Stejně jako v americké Kalifornii, kde přímo na pobřeží a na seizmickém zlomu stojí dvě jaderné elektrárny. Dalších nejméně pět amerických jaderných elektráren je umístěno v místech se zvýšeným rizikem zemětřesení. O ekonomice a bezpečnostních rizicích zastaralých amerických jaderných elektráren jsme na e-republice již také psali (zde a zde). Stejně giganticky vzrostly náklady na likvidaci již stávajících elektráren, viz tento článek u nás o obohacování uranu ve Velké Británii.

Mrtví z jaderek nemluví, protože neexistují

Oběti jaderných havárií se neevidují. Za jejich životy odpovídal stát a ten jejich smrt také utajuje. Radioaktivní expozice průměrného obyvatele Země vzrostla od objevu jaderné energie na trojnásobek, musíme do ní započítat jaderné havárie, rentgenová vyšetření i vojenské nukleární pokusy v ovzduší a na moři. Navíc v jaderných elektrárnách se podobně jako v těch uhelných spalují neobnovitelné zdroje. Tepelná elektrárna také produkuje standardně radioaktivní odpad do ovzduší. Ale skladovaní odpadu z JE, to je jiné kafe a dnes neuvěřitelně drahé (Likvidace hazardně uskladněného jaderného odpadu ve Velké Británii přijde na 70 miliard). Obojí je jen další argument pro masivní úspory energie a přechod na OZE.