V Evropě uhodila vlna mrazů, mráz zabíjel, píšou česká (a pravděpodobně i evropská) masmédia. Opravdu zabíjel mráz, když drtivá většina umrzlých byli bezdomovci? Opravdu v Nice, Berlíně a Jeruzalémě zabíjel náklaďák? Opravdu v Jugoslávii, Libyi, Sýrii a Iráku zabíjely a zabíjejí bomby?

Islámský stát popravil tam a tam tolik a tolik lidí, píšou občas v našich (a pravděpodobně i světových) masmédiích. Byla to opravdu poprava? Dělo se to po právu, popravoval kat na základě rozsudku legitimní moci? Byli lidé v sekyrárnách německého nacistického režimu popravováni, zabíjeni nebo vražděni?

Zabíjení je hodně široký pojem. Zabít někoho může nešťastná náhoda (např. mráz ve spojení se sněhovou vichřicí na horské túře), bezohledný řidič, nešikovný chirurg či atentátník opásaný výbušninami. Proto se přimlouvám za to, aby toto slovo bylo používáno jen v těch případech, kdy smrt nešťastné oběti nebyla způsobena něčím úmyslem. V ostatních případech připadají v úvahu pojmy poprava a vražda. Rozdíl mezi nimi je někdy těžko rozpoznatelný a je dán mírou legitimity toho, kdo popravuje/vraždí. V žádném případě však nemohou popravovat či vraždit přírodní živly a dopravní prostředky, ba dokonce ani zbraně či bomby. Popravují a vraždí ti, kteří přímo či nepřímo způsobí smrt odsouzence či oběti.

A teď se vraťme k těm umrzlým bezdomovcům z počátku článku. Pamatuji, že když jsem byl dítě, nebyly mrazy -20 °C nic neobvyklého. Přesto si nevzpomínám, že by se psalo či mezi lidmi hovořilo o umrzlých bezdomovcích. Pojem zabití a pachatele jménem mráz můžeme tedy ve většině případů vyloučit. A pokud nebudeme zastánci teorie, že desítky evropských bezdomovců zahynuly "po právu", pak si musíme položit otázku, zda v tomto případě nevraždil bezcitný systém, který v masovém měřítku produkuje lidi bez domova.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 200 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!