Dnes jsem jako vědecký pracovník a hodnotitel výzkumných programů (sic!) podepsal <a href="http://podpisova-akce.avcr.cz/">Stanovisko Akademie věd</a> k faktu, že ji chtějí zničit. Likvidace této instituce stojí za zmínku. Akademie věd funguje v českých zemích a na Moravě již od barokního 18. století pod jménem Královská česká společnost nauk (1784-1952).

<b>1. Kdo ničí?
</b> Lidé kolem bývalého ministra školství Lišky, kteří napsali tzv. <a href="http://www.msmt.cz/files/pdf/bilakniha.pdf">Bílou knihu</a>, národní program vzdělávání v&#160;ČR. Dále různí poradci a přicmrndávači na ministerstvu školství a na vládě, koaliční poskokové, lobbisté v&#160;parlamentní školské komisi kolem modrého poslance Bartoše, který nedonášel kontrarozvědce, a tak podobně. Scénář se velmi podobá probíhajícímu pokusu o vytunelování zdravotnictví, navíc to dělá stejná vládní a podnikatelská parta. Chtějí přijít&#160;k vlivu na další balík státních prostředků, které zatím nemohou přímo spravovat, viz poslední bod. A něco jim z&#160;toho kápne i osobně, jak jinak také.

<b>2. Koho ničí?</b>
Akademie věd je vcelku nepolitická instituce, která se neplete do ničeho důležitého. Její přírodovědná sekce je úspěšná i ve světě, vezmeme-li k&#160;úvahu vložené prostředky a počet výzkumníků. Zato humanitní obory jsou dobré většinou jen k tomu, aby moji kolegové měli druhý plat, uživili se jen s&#160;jedním úvazkem na škole a zbylý čas vzniklý anulací druhého úvazku věnovali nějakému studiu. Humanitní akademici organizují různé konference a vydávají sborníky, kterými s&#160;vyplazeným jazykem doháníme svět. Ke cti Akademie je třeba říci, že její vedení zaujalo kritické stanovisko k ničení humanitních oborů pod vedením úspěšného absolventa vojenského učiliště jménem Mirek Topolánek. Ve vládní radě pro výzkum, která určuje, kam půjdou peníze na granty, <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E567E0390AAF5E7CBBCF9CFF695EE9D1/Stanovisko Rady k dopisu dÄ›kanĹŻ filosofickĂ˝ch fakult ÄŚR.pdf">nebyl ani jeden ze zástupců humanitních oborů.</a> K&#160;čemu by tam byl, že ano? Ale pojďme k&#160;podstatnému. Akademici se nijak nevzrušovali, když bývalá koalice pod vedením ODS ničila zdravotnictví. Dokonce vlastní iniciativou ani přímo a výslovně nepodpořili rektory univerzit, kteří <a href="http://iforum.cuni.cz/IFORUM-5358.html">bojovali za zachování statutu fakultních nemocnic</a>. Ty jim chtěl sebrat osvícený doktor Julínek a nějaký Bc. Šnajdr, dnes muž číslo dvě na kandidátce ODS za Středočeský kraj. Nehas co tě nepálí... Akademikové spali zimním spánkem tak dlouho, až jim začala hořet střecha nad hlavou. Přitom výstražných signálů měli kolem sebe habaděj, viz problémy s&#160;dotacemi, grantováním, systémem vyhodnocování (tzv. kafemlejnek) atd. <b>&#160;</b>

<b>3. Proč ničí?</b>
Stručně řečeno, jde o tunel typu zdravotnictví tentokrát organizovaný pro vysoké školy. V&#160;tomto státě nesmí být nic veřejno-právní. Zdejší fanatikové soukromého vlastnictví otočili filosofa Proudhona a tvrdí, že všechno veřejné je potřeba ukrást. Společnou věc musí spravovat pouze soukromníci, kteří tyjí z republiky, tedy žijí z našich daní. Z&#160;vysokého školství mají profitovat hlavně velké firmy, stejně jako ze zdravotnictví tuční privátní pojišťovny a farmaceutické společnosti. Ty mají jinde v civilizovaném světě dost těsné mantinely k podnikání a privátní připojištění tvoří v EU jen velmi malou část systému. V řízené péči po vzoru USA navíc zdraví stojí až na posledním místě, je to jen placená služba nějakému žebrákovi na konci potravního řetězce. U nás se mu říká „pojištěnec“. Podobně tomu má být ve školství. V&#160;tzv. „Bílé knize“ nejde primárně o vzdělání mladé generace a o nezávislý výzkum a studium, ale o zajištění servisu velkým firmám formou placené služby. Kmotři z&#160;průmyslu, z bank a podobně mají mít rozhodující vliv na jmenování rektora a tím i na chod vysoké školy. Pak nepřímo shrábnou peníze na výzkum&#160;a na provoz škol. Přes jmenování rektora a kvestora (hlavního ekonoma školy, jmenuje rektor), mohou totiž efektivně určovat, kam půjdou peníze určené na provoz vysokých škol a univerzit. Jde o dost miliard, stejně jako ve zdravotnictví. Samozřejmě, že v&#160;tomto systému zase skončíme v&#160;kotelně, kdo by potřeboval nějaké humanisty? Navíc nezávislé, svobodné, přemýšlivé a kritické? Kdo je zaměstná za deset let, až školy ovládnou velké firmy na způsob města Liberce, kterému se tady říká Synerov?&#160;Akademii věd chtějí tito filutové zničit tím, že její peníze převedou na vysoké školy, kam přeloží výzkumná pracoviště. O to jde nyní. No a pak tyto prachy shrábnou podnikatelé-rektoři po provedené reformě na způsob Bílé knihy. Nápad je z&#160;dílny lidí kolem ODS a bursíkovců kolem Lišky, jak jinak také.

Plánované ničení AV jednoznačně potvrzuje devastující vliv neoliberální republikánské ideologie v&#160;tomto vytunelovaném státě. V&#160;USA to skončilo jedním rázem, krachem burzy a výměnou celé politické garnitury. Tuneláři jako Madoff už sedí ve vězení na 150 let, spousta věcí se začala vyšetřovat. Prezident Obama, podporovaný na začátku volební kampaně chudými lidmi po deseti dolarech, nyní začal úplně odlišnou politiku. Protože jej do křesla nedosadily velké peníze, může si došlápnout i na velké firmy, banky a na jejich zlodějny, pokud byly provedeny z&#160;veřejně kontrolovatelných peněz daňových poplatníků. Ne tak u nás, po rozpadu nezávislé justice a po nastolení <a href="http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=640952">politicky řízeného vyšetřování</a>. Zlodějny a jejich ospravedlňující ideologie mají v českém koaličním vládnutí tuhý kořínek. Žije z&#160;nich příliš mnoho lidí a ti mají příliš velký vliv na politiku, a&#160;hlavně na veřejná média. Výsledkem je úspěšné zmatení pojmů a jejich záměna za dojmy, kterými lze manipulovat. Až akademikové přijdou o chleba, snad konečně začnou aktivně přemýšlet o společnosti, která svou chamtivostí a bezohledností ničí všechno kolem. Přeji jim k&#160;tomu všechno dobré. Nemám rád sobecké a lhostejné hlupáky, kteří se starají o obecné dobro až v situaci, kdy jim teče do bot. Pokud mají akademický titul, tím hůře. Podepsal jsem, to jo. Ale o lidské a občanské úrovni vedení Akademie věd si myslím své.