Chcete podpořit výzvu českým biskupům? Její obsah a podpisové archy <a href="http://petice.umlaufoviny.com/index.php">najdete zde</a>!

Pokud chodíte do kostela, asi vás nepřekvapí reakce okolí, které vás nejspíš zařadí jako osobu s nižším vzděláním. Ta pilně chodí do kostela a doufá, že se tím přiblíží Bohu a osobní spáse. Takové jsou podle <a href="http://medialib.kam.cz/download/ruzne/zprava_vyzkumu_buh_ano_cirkev_ne.pdf">průzkumu KAM</a> (květen 2011) názory středoškoláků. Zmíněný průzkum ukázal, že mládež umí dobře rozlišit mezi vírou a náboženskou institucí. Pro většinovou českou populaci je církev, zejména katolická, nedůvěryhodnou institucí, která kromě vymývání mozků oplývá sexuálními skandály. Jde jí jen o majetek, učí pravidla, která sama nedodržuje, a k tomu všemu se její činnost míjí se skutečnými potřebami lidí. Podrobnější pohled směrem dovnitř ovšem ukazuje, že zde působí nenápadným způsobem spousta laiků, jáhnů i kněží, kteří se už léta starají o palčivé sociální problémy české společnosti, ale oficiální média jim systematicky upírají prostor k veřejnému projevu.

Dnešní mladí, tápající a hledající "někoho nebo něco nad sebou", mají výchozí situaci dost komplikovanou. Primas české církve Dominik Duka dopustí, aby na Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi měl veřejný <a href="http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/137773-klaus-i-duka-hajili-na-svatovaclavske-pouti-tradicni-hodnoty/">projev státník</a>, který ještě nedávno srovnával církev se spolkem zahrádkářů a během oficiální návštěvy v Chile si založil pero způsobem, který se nápadně podobal kapesní krádeži. Pan prezident, jehož osobní eskapády jsou bulvárním tajemstvím, pak na symbolickém místě vlasti horuje pro konzervativní hodnoty tradiční rodiny. Čeští a moravští biskupové, kteří pozvali pana prezidenta na slavnost svatého Václava jako národního symbolu péče o chudé, cudně mlčí ke Klausovým prezidentským vyjádřením typu: "Faleš sociálního státu nezaslouženého blahobytu ničí vše tvůrčí a individuální a otupuje talenty, aktivitu a pracovitost, neboť ta se přestává vyplácet." Tímto souhlasným mlčením představitelé římsko-katolické církve de facto popírají <a href="http://www.cmtf.upol.cz/menu/struktura-cmtf/katedry/katedra-krestanske-socialni-prace/menu/krestanska-socialni-prace/ ">sociální učení církve</a>, které mají hlásat.&#160; Ti, kteří do kostela nechodí a hledají "toho nad námi", si pak tvoří obraz církve podle vystupování a činů mediálně známých biskupských hodnostářů. Církev může získat ztracený kredit nikoliv pochlebováním světské moci, ale skutečnou prací pro chudé, jako to dělal svatý Václav.

Jsme autorky petice ze dne 21. září 2011, v níž jsme vyzvaly biskupy, aby konečně začali hájit sociální stát v duchu závazných sociálních dokumentů a papežských encyklik. Obáváme se o budoucnost našich dětí a vnuků. Silně nás znepokojuje vývoj politické a hospodářské situace v zemi, dlouhodobý úbytek pracovních míst a eroze základních sociálních práv obyvatel této země. Tato práva jsou garantována Ústavou České republiky a mnohá z nich tvoří základní hodnoty sociálního učení římsko-katolické církve. Proto vznikla výzva zaslaná všem biskupům ještě před Svatováclavskou poutí. Vystoupení <a href="http://umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/clanky/image/Klaus_Boleslav.pdf">Václava Klause ve Staré Boleslavi</a> na slavnost svatého Václava dne 28. 9. 2011 a následné mlčení představitelů církve ke Klausovu projevu jen potvrdilo neblahé skutečnosti, na něž jsme ve výzvě upozorňovaly. Tento týden jsme dostaly z Pražského arcibiskupství potvrzení o převzetí s tím, že <a href="http://petice.umlaufoviny.com/vyzva_CBK.pdf">výzva bude projednána na nejbližším zasedání České biskupské konference</a>. Proto jsme se rozhodly, že ji zveřejníme v médiích a že umožníme všem občanům, aby ji podpořili formou elektronické petice. Svým podpisem věřící a nevěřící občané podpoří české a moravské biskupy v obraně sociálního státu podle závazného sociálního učení.

Text výzvy a petiční arch k podpisu najdete <a href="http://petice.umlaufoviny.com/index.php">na této stránce</a>.

Autorky výzvy
Jitka Hrušková
Květa Pohlhammer Lauterbachová
&#160;