Neinvenční české reformy

Myslím si, že z tohoto hlediska lze interpretovat také probíhající reformy. Ty naše probíhající reformy, do toho mocenská elita nedala žádnou invenci. Tady se jen opisuje to, co už 20, 30 let probíhá ve světě. Nic z těch reforem, které jsou tady prezentovány, není typicky české. Dokonce ne ani typicky moravské.

Reforma školství směřuje k tomu, že peníze na zaplacení setrvání v té servisní třídě, budou mít ti, kdo se podřídí v zájmu stále rychlejšího zhodnocování velkých peněz. Ono se mluví o zkvalitňování výuky, o motivaci studentů, o motivaci učitelů, ale je za tím vším v podstatě jen jediný motiv. Studovat si zaslouží ten, kdo přispěje po svém studiu k co nejrychlejšímu obratu peněz, v jakékoliv oblasti lidského života. Ti, kteří budou studovat takové nepraktické vědy jako je filosofie, sociologie, to ani nejsou vědy, politologie a podobně, to jsou literární disciplíny v podstatě. Ti, co budou studovat něco tak nepraktického, tak budou mít prostě smůlu. Bude to tady jako v 19. stol., tehdy taky se mohla studovat sociologie, filosofie, ale mohli to studovat jenom ti, kdo byli existenčně perfektně zajištěni. Když si vezmete dějiny sociologie, tak všichni velikáni Mergl, Pareto, Simmel, mohli studovat sociologii takovým zvláštním způsobem, že jim umřel strýček. Když člověku neumřel bohatý strýček, tak nebyl dost zajištěný k tomu, aby mohl studovat sociologii. Nevím, jak to dělali, ale každému se to podařilo tímto způsobem získat existenční nezávislost.

Reforma zdravotnictví povede k tomu, že nadstandardní péči o zdraví, to znamená, že tu péči, která je elementárním předpokladem k podání vysokého výkonu, si budou moci dovolit jen ti, kdo budou schopni odevzdávat zvýšené poplatky podnikatelům se zdravím. V podstatě se tady rozjede určitý začarovaný kruh. Ti, co budou mít dost peněz, aby platili za zdraví, budou lépe ošetřováni, i když se říká, že ne, ale budou. Tím pádem budou mít v průměru lepší zdraví, větší výkonnost a více peněz pro to, aby si mohli platit za lepší lékařskou péči.

Reforma penzijního systému povede k tomu, že šanci na lepší stáří budou mít ti, kdo si tu šanci zaslouží pravidelnými platbami do soukromých penzijních fondů, k tomu se dostanu za chvíli, a navíc budou mít to štěstí, že nepřežijí své fondy. To tam bude velice důležité.

Tímto způsobem může být v poměrně krátkém čase početnost středních vrstev zredukována na nějakou předválečnou úroveň. Střední vrstvy by se potom, pokud je tento scénář pravdivý, to se uvidí, střední vrstvy by se potom zase začaly krýt se členy poslušné služebné třídy. Ta volba, jestli si připlatit nebo klesnout mezi nepojištěné, bude čím dál naléhavější. Protože ve společnosti vzdělání si musíte pořizovat maximální vzdělání proto, abyste měli alespoň nějakou práci.

Minulý týden vyšla statistika, jak si za posledních 20 let různé profese polepšily nebo pohoršily. A když se na to člověk podíval z hlediska vzdělání, je to naprosto jednoznačné. Pokud jste si vybrali vy nebo vaši potomci správný vysokoškolský obor, tak za posledních 20 let v průměru stoupl jejich reálný příjem dvakrát až třikrát. Pokud vystudovali vysokou školu, podmínkou je ale pouze nějaký perspektivní obor - bankovnictví, pojišťovnictví, medicína, práva - pokud jste vystudovali něco z toho, tak vám stoupl váš příjem o 50 až 70 % v reálných cenách. Pokud jste si vy nebo vaši potomci udělali maturitu, tak příjmově stagnujete na stejné výši, v jaké byli maturanti počátkem 90. let. A pokud zůstali bez maturity, tak příjmově poklesli. Je to tam a je to strašlivé. Prostě je třeba a bude třeba si pořizovat stále vyšší vzdělání proto, aby byl člověk méně ohrožen nezaměstnaností, aby měl aspoň nějakou práci.

Podobná vynucená volba bude fungovat i s ohledem na penzijní pojištění. Ve společnosti, která stárne, je velice nezodpovědné nezajistit se na stáří. V 50. letech u nás člověk v průměru pobíral důchod 5 – 7 let, dneska se to naštěstí blíží k 20 rokům. Což je výborné, ale na druhou stranu dramaticky roste problém těch, kteří se na těch 20 let nebudou schopni pojistit. Jeden francouzský sociolog před léty napsal, že žijeme ve společnosti, kde člověk je mladý do stále pozdějšího věku, a starý ve věku stále ranějším. Pomalu do 30 let je stále příliš mladý, aby se uchytil na trhu práce, buď musí do té doby studovat vysokou školu, anebo školu nestuduje a prochází obdobím nezaměstnanosti, rekvalifikací, brigád a dalších rekvalifikací, a uchytne se někdy před třicítkou. Ale když má potom 45 let, tak přestane být perspektivní. Což je obrovský problém ekonomický, protože v zásadě máte 15 až 20 let na to, abyste si zajistili stáří a zároveň pomohli svým dětem. Před tím mnoho nevyděláte a potom už se tlučete. Tváříte se, že jste pořád mladí, ale oni to v těch agenturách poznají. Jeden německý sociolog říká, láme se to po čtyřicítce, kdy je obtížné nejenom vypadat, ale i se cítit jako mladý. Zaměstnavatel to pozná.

Víte, že dneska proběhla v médiích taková zpráva, to se týká stárnutí společnosti a penzijní reformy, proběhla zpráva, že v roce 2050 ti, kteří mají dneska zhruba 30 let, budou v přepočtu na dnešní ceny pobírat v průběžném státním pilíři důchod ve výši 6 500 Kč. Tady jsou dvě možnosti. Buď to pravda je, anebo to pravda není. V každém případě ten autor té zprávy, hlavně jestli to pravda není, tak by ho někdo měl zažalovat za šíření poplašných zvěstí, ale zatím je těžké rozhodnout. Já myslím, že nikdo soudný takovou zprávu nemůže vypracovat, protože tam je tolik neznámých, že není skutečně možné zjistit, kolik bude průměrná penze v roce 2050.

Předevčírem ministr financí popravdě přiznal, že on neví, jak to bude vypadat s ekonomikou v září a v říjnu. Protože ta nejistota je obrovská. On to nemůže vědět, protože jestliže během prázdnin krachne Španělsko, tak ta ekonomika bude vypadat úplně jinak než vypadá tento měsíc. To znamená, že my žijeme naprosto v absurdní situaci, kdy politik nemůže vědět, jak bude ekonomika vypadat na podzim. Když se politika zeptáte, jak bude vypadat za 2 roky nebo za 5 roků, tak si poklepe na čelo, že jste úplný blázen. Potom je dalších 20 let, kdy se pořádně nic neví. A teprve potom, po 30 – 40 letech vám jinak seriózní politici slibují, že se dožijete zajištěného stáří, pokud si okamžitě začnete platit soukromý penzijní fond. Ti samí lidé, kteří nevědí, co bude na podzim, za 10 či 20 let, ti samí lidé vědí, co bude kolem roku 2050.

Demografové pracují s nejméně třemi verzemi demografického vývoje do roku 2100. Neví, která ta verze se skutečně naplní. Podle té nejkatastrofičtější nás Čechů, Moravanů a Slezanů bude v roce 2100 celkem 5 milionů, podle té opačné, té nejoptimističtější nás bude 15 miliónů. My nevíme, jestli podle odborníků zabývajících se demografií nás bude 5 nebo 15 miliónů, ale finanční analytici dokáží spočítat, kolik ekonomicky aktivních bude připadat na kolik důchodců v roce 2050. Prostě ten výpočet nemůže být korektní. Naštěstí. Pokud by totiž byl korektní, tak je to ještě horší. Protože v té zprávě se zároveň říká, že přejít do druhého penzijního systému se vyplatí plné polovině mužů a třetině žen. To je dáváno jako optimistická zpráva. Přitom to je to nejkatastrofičtější, co jsem za posledních 10, 15 roků slyšel. Protože tady se vlastně tvrdí, že polovina mužů a dvě třetiny žen buď přijdou o bydlení anebo umřou hladem. V roce 2050.

Polovina mužů a dvě třetiny žen bude na tom důchodu 6 500 Kč, nebude mít totiž prostředky podle tohoto experta, aby se připojistili v druhém penzijním systému. A už dnes, v domácnostech seniorů to vědí nejlépe, rostou nejrychleji tři položky. Když se mluví o celkové inflaci, tak je do toho zahrnuto všechno. To se říká v těch vtipech, cena lokomotiv a podobně. Ale když si vezmete jenom to, co musí platit domácnosti, které nemají mnoho peněz, tak tyto věci rostou nejstrměji. Za posledních 5 let nebyla inflace u těch základních položek 2 nebo 3 %, ale potraviny vzrostly o 16 %, nájmy, bydlení a energie o 35 % a léky o 41 %. To znamená, že čím máte chudší domácnost, tím větší podíl výdajů musí ti lidé vydat za věci, jejichž cena roste nejrychleji. Čím jste chudší, tím chudnete rychleji. Tyto trendy zřejmě tak brzy nepoleví. To znamená že dvě třetiny žen a třetina mužů bude mít v roce 2050 podle této expertní zprávy volbu. Buď zaplatí své bydlení, nebo zaplatí jídlo.

Ta třetina žen a polovina mužů, kteří budou vydělávat více, takže se připojistí v soukromých fondech a nikdo jim s těmi fondy neuteče, nikdo jim ty peníze neodplaví, tak ti budou mít dokonce i na léky. Cena léků poroste rychleji, zatím roste rychleji než jídlo, energie a nájmy. Tak otřesná zpráva a uvidíte, že během dvou dnů zapadne a pokud ji neopráší nějaký penzijní fond, tak o ní už za týden nebude vůbec nikdo vědět.


stránky:2/8