Islám, jeho vyznavači a jejich působení v České republice je téma objevující se v mediálním prostoru poměrně frekventovaně, ale málokdy v pozitivním slova smyslu. Islám, alespoň jak se zdá, je hrozba. Pomiňme burcující výkřiky Andora Šándora v souvislosti s výbuchem na palestinské ambasádě, kde upozorňoval na možné centrum sloužící k vyzbrojování muslimské teroristické soldatesky, což se ukázalo jako smyšlené. Přesto zůstávají výroky jiné, realističtější, zaměřené na srovnání kultur - civilizací a jejich schopnost či neschopnost vzájemného soužití. Je islám, respektive jeho vyznavači, ohrožením pro Českou republiku?


Do Debatního klubu jsme pozvali reprezentanty dvou zcela protichůdných směrů. Martin Konvička je přírodovědec a ekolog, vysokoškolský učitel a jak sám o sobě říká: lenoch, věčný rebel, provokatér a amatérský deislamizátor. Jeho debatním kolegou je Petr Pelikán, arabista, znalec islámu. Má za sebou studium orientalistiky-arabistiky na FF UK v Praze, studijní stáže na Univerzitě Al-Azhar v Egyptě, Africké světové univerzitě v Súdánu, Kábulské univerzitě v Afghánistánu, Burgibově ústavu živých jazyků v Tunisu, Ústavu právních studií v Bejrútu a v Univerzitě Al Mustafa v Komu. Je honorárním konzulem Súdánu.

Kompletní seznam témat, diskutujících a natočených debat najdete na webových stránkách Debatního klubu.