Znechutila nás hysterie ohledně uprchlíků, ale jiným způsobem než pražskou kavárnu a úklidovou četu českých humanistů v čele s Čulíkovými Britskými listy nebo s Deníkem Referendum. A už vůbec nehodláme polemizovat s xenofobními výkřiky českých nezávislých webů, mezi něž bohužel patří i ty, k nimž máme v jiných bodech velmi blízký vztah. Na rozdíl obou extrémistických skupin již tři roky odmítáme děsivou politiku Západu na Blízkém východě dělanou podle následující série:

  • bombarduj vše a zajisti si podporu příslušných teroristů, bude to lacinější;
  • znič vše kromě nalezišť ropy a plynu, kvůli nimž se toto svinstvo dělá;
  • na rozbombardovanou zemi dej lichvářské úvěry, a ty hleď z dané země vydrat až do krve;
  • pak bezstarostně panuj až do vyčerpání populačních a územních zásob.

Celkově jsme věnovali uprchlické krizi tyto důležité články, citujeme podle pořadí vydání od nejstaršího k nejnovějšímu.

Články měly pokaždé stejný styl. Jednak ukázaly debakl současné politické reprezentace EU, které vládne NATO, korporátní bankéři a jimi koupení politikové. Takové nakupení chamtivosti a iracionality nemůže produkovat nic jiného než zmatek a chaos, jehož jsme denně svědky. Úklidová četa českých humanistů toto svinstvo už nestačí zametat pod koberec, a to jí korporátní česká a světová média pomáhají ze všech sil. Dále jsme ukázali skutečnou krizi na příkladech zemí opravdu postižených uprchlickou vlnou v důsledku zločinecké politiky Západu. Bavme se tedy racionálně o dvou věcech: 1) kdo a proč vyvolal uprchlickou krizi; 2) jak na ni máme reagovat. Prvnímu bodu jsme věnovali tematická čísla letos a loni. Připomínáme:

Pak je jasné, že nemůžeme souhlasit s povinnými kvótami pro uprchlíky podle propočtu bruselských bankéřů a politiků direktivně nařizujícím členským zemím, koho mají přijmout. Připomeňme, že stejní amorální politikové a legální zloději jako Jean-Claude Juncker (viz heslo "Junckergate") souhlasili s bombardováním daných zemí, kde navíc aktivně podporovali terorismus. Po ruském boji proti terorismu v Sýrii se západní teroristé a zločinci podporovaní EU vracejí do zemí svého původu. Terorismus nyní přijde i do Evropy, jak o tom již dva roky trvale píšeme například v sérii "Fakta o Sýrii".

Proto nás za redakci překvapuje politická slabomyslnost intelektuálů v sociální demokracii, kteří kvóty podporují (Sociálnědemokratický think-tank: Kvóty jsou výrazem solidarity s Evropou). Podpořit systém, který produkuje uprchlíky a direktivně ruší poslední zbytky demokracie dané v členských zemích zespodu znamená, že citovaná česká levice ideově zbankrotovala a připojila se k úklidové četě českých humanistů. Mluvit o české pravici již nemá smysl, tam pokračují fašistické vepřové hody.

Demografie a vyhynutí na český způsob

Racionální přístup k uprchlíkům znamená, že budeme hledat věcné argumenty, proč je máme nebo nemáme přijmout. Jistěže nemůže jít jen o lidi, které jsme bombardováním a podporou terorismu násilím vyhnali z jejich domovů, a kteří nás z těchto naprosto zásadních důvodů také nenávidí. Ptejme se však, zda nepotřebujeme normální imigraci, abychom prostě nevyhynuli. První tabulka ukazuje tento důvod podle ukazatelů z roku 2010, viz tato studie.Zdá se, že Česko potřebuje ročně kolem 20 tis. imigrantů, abychom nevymřeli. A jde také o průměrný věk. Česká populace nejen že nemá děti, ale velice rychlým tempem také stárne. Posun křivky doprava znamená, že přibývá průměrný věk, kdy je již biologicky obtížné mít děti. A někdo děti mít musí, protože psi v domácnostech to v Česku nevytrhnou.Neoliberalismus nás celkově ožebračil a nelze předpokládat, že se budeme mít lépe v příštích letech. Báječná léta zažívá v tomto systému pouhé jedno procento obyvatel (Báječná léta jednoho procenta). Navíc Západ začal regionální války o suroviny a o vliv, které musí někdo zaplatit. A nejsou to jen uprchlíci, kdo platí, my jsme ničeni také. Takže dětí v ožebračeném Česku přibývat přirozeným způsobem asi nebude, protože je lacinější mít psa nebo kočku. Nyní se podívejte na tři prognózy vývoje pro budoucí léta.Červená čára ukazuje, kdy začneme rychlým tempem vymírat při horším scénáři přírůstku obyvatel. V této době už budou v Česku převažovat senioři ve vyšším věku, na jejichž důchod nebude mít kdo dělat. A jejich důchod bude v případě dalšího vítězného tažení neoliberalismu asi už úplně vykradený. Stejný graf dole ukazuje rozdíl mezi přírůstkem a úmrtností v nejbližších 50 letech. Rozdílu obou křivek jasně naznačuje, že imigraci potřebujeme.Jistěže není jedno, jací lidé k nám přijdou a odkud. A k obraně dosavadní imigrační politiky státu je třeba říci, že byla i "za komunistů" velmi racionální. Tehdy i dnes zásadně pomáhala lidem, kteří z nejrůznějších důvodů museli utéci ze své země: Řekové, Syřané, Arabové všeho druhu u nás bez výkřiků konvičkářů a jiných pitomců nalezli domov. Jejich děti jsou hrdé na naši zemi a aktivně brání její demokracii a politický systém. To je velký rozdíl od některých zde narozených souputníků, kteří podle svých infantilních výkřiků vypadají, jako by neměli ani špetku zdravého rozumu.


Článek vyšel v tematickém čísle O uprchlících, racionálně (2015/9). Toto tematické vydání bylo financováno díky Vašim darům na rozvoj webu. Děkujeme! Redakce a spolek e-republiky.