Izrael vs Palestina, Ukrajina vs Rusko. Trpí civilisté, trpí děti. Proč? Jsou obětmi spirály násilí vinoucí se (ne)lidskými dějinami jako červená niť. Pojďme si trochu rozklíčovat pojmy než se pustíme do problematiky „kolektivní viny“ a “kolektivního trestu“.

Genocida dle mezinárodní Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia jejíž jsme byli jako Československo signatáři stejně jako např. stát Izrael:

...rozumí se kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:
a) usmrcení příslušníků takové skupiny;
b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;
c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení;
d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí;
e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.


Holocaust
označení speciální genocidy spáchané na Židech pod vedením nacistického Německa. Rozsah této genocidy nemá z určitého úhlu pohledu obdoby. Obětí bylo 6 milionů Židů (tento počet se od roku 1945 měnil a současný výsledek, k němuž dospěla historická věda, 6 milionů obětí, je v řadě zemí, včetně České republiky, závazný. Je tedy možné veřejně polemizovat o tom, zda byli např. Komančové či jiné indiánské kmeny obětí genocidy, je možné uvádět počet jejich obětí od nuly do x milionů, ale není možné o tomtéž polemizovat v případě speciální genocidy – holocaustu).

Genocida jako historická událost
Pod pojem genocida patří jistě:

 • Vyhlazování indiánů na území v dnešních USA, Kanadě a dalších zemí osidlovaných „bílými osadníky“ převážně z Irska, Anglie, Francie, Španělska (8 milonů obětí), Portugalska a dalších zemí Evropy. Celkový počet indiánských obětí je nejasný. Ostatně o indiánské potomky, kteří genocidu např. V USA přežili, je dobře postaráno. Žijí v rezervacích podobně jako třeba zvířata, která jsou hájena a jejichž lov je omezen. Možná i proto Adolf Hitler ve svém “veledíle“ Mein Kamf uvádí USA jako vzorovou zemi ve vztahu k jiným rasám. V té době otevřenou genocidu zdecimovaných lidí nahradila politika apartheidu, rasového oddělení - rasové segregace. Ta vydržela ostatně ještě mnoho let po vítězství „demokracie“ nad nacismem. Někteří tmáři a dezinformátoři i proto říkají, že nacisté a fašisté 2. světovou válku neprohráli, nýbrž zvítězili ti silnější.
 • vyhlazování Číňanů Japonci v předvečer a během 2. světové války (Nanking a následující. Celkově během 2. světové války bylo v Číně obětí 7 milionů civilistů  
 • vyhlazování Rusů a jiných Slovanů Němci v průběhu let 1941 až 1945. Jen na území dnešního Ruska 15,5 milionu civilních obětí - 14 % populace. Podobně 5,5 milionů civilních obětí z řad Poláků - 16 % populace.
 • britský (a jiný, portugalský, belgický, holandský) kolonialismus od Austrálie, Afriky, Nového Zélandu po Indii a další území si vyžádal podle odhadů 150 milionů mrtvých.

Tento výčet by mohl samozřejmě pokračovat, jelikož genocida je součástí lidského boje proti lidem od dob Kaina. Tedy od nepaměti. Proč tedy najednou takový zájem? Proč je holocaust privilegovanou genocidou? Protože témata a jejich řešení jsou předmětem mocenských sporů. Nemáte-li moc, nemáte právo na genocidu, natož na holocaust. Přesněji řečeno, můžete se stát obětí genocidy, ale nikoho to nezajímá, na titulní strany „demokratických“ novin se to nedostane. Zajímavým se to stane teprve, pokud máte moc nebo mocné kamarády. Pak máte teprve nárok na statut oběti. Na závěr tohoto odstavce se sluší poznamenat, že pachateli a původci nejsou jen určité státy, ale i mocné korporace. Jmenujme „Britskou Východoindickou společnost“ a zakladatelku moderních společností „Holandskou východoindickou společnost“ jakož i Nizozemskou Západoindickou společnost 

Genocida dnes

Je konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem doprovázený genocidou?

Ze strany Ruska těžko. Představitelé Ruska označovali Ukrajince jako bratry. Válka je vedena ze strany Ruska s ohledem na ukrajinské civilisty. U nás proběhla nedávno debata nad výlety Ukrajinců „na prázdniny“ z Čech na Ukrajinu. Deklarovanými cíli tzv. ruské Speciální operace není vyhubení etnika národa apod., ale bezpečnost Ruska. Tedy přátelská Ukrajina na hranicích Ruska. To samozřejmě nic nemění na nevhodnosti násilného řešení a neumenšuje vinu za zmařené životy na obou stranách. Nesouhlas s násilným řešením problémů vyjadřují jak Ukrajinci, raději pracující na českých stavbách než na záporožské frontě, tak Rusové raději opouštějící Rusko, než aby se zúčastnili „Speciální vojenské operace“ Vladimíra Putina.

Ze strany Ukrajiny by o genocidu mohlo jít. Útoky na Rusy či „Moskaly“ byly součástí ukrajinské politiky i před zahájením mezistátního konfliktu. Ostřelování ukrajinských měst s převládající ruskou populací prováděné po celé desetiletí je toho součástí. Dnes je otázkou, zda má Ukrajina dále volit vojenskou konfrontaci jako okupovaná země nebo raději přikročit k rozhovorům a nechat zbraně odpočívat. Z pohledu mezinárodního práva i zdravého rozumu mají na odpor, i vojenský a násilný, právo. Jinou otázkou je, zda je to rozumné řešení. Ne každé řešení, na nějž máme právo, je zároveň řešením rozumným. Pro statisíce povražděných tato otázka už smysl nedává, to jen pro ty další statisíce, které čekají na frontě až se dostanou na řadu.

Je konflikt mezi Izraelem a Palestinou doprovázen genocidou?

Řekl bych, že zcela jistě. Ze strany Palestinců převážně v představách, ze strany Izraele je prováděna v praxi. Zatímco arabské státy, Hamas a kde kdo je obviňován z touhy zničit Izrael a vyhnat Židy z Palestiny, Izrael politiku vyhnání, kolonizace zakázanou mezinárodním právem i řadou rezolucí OSN i zdravým rozumem a zároveň s masakry palestinských civilistů provádí v praxi na odiv celému světu. Politika Izraele je politikou zločinnou vycházející z nerovných práv člověka. Podle politiky Izraele se můžete stát rovným mezi rovnými, jen pokud přijmete judaismus resp. některou z jeho forem a nebo máte správnou, tj. židovskou krev.

Pokud jste se narodil v Jeruzalémě a máte českou matku a jste ateista, občanem státu Izrael se nestanete. Pokud se narodíte jako Ježíš Kristus v Betlémě a jste křesťan, občanem státu Izrael se stát nemůžete. Ať v Betlémě nebo Gaze a dalších městech obehnaných izraelskou zdí, nacházíte se v ghettu či koncentračním táboře. Ať už to nazvete, jak chcete, svobodný pohyb nemáte zaručen, nýbrž zakázán. Nesmíte ani stavět či opravovat svůj dům (než vám ho stejně seberou), natož cestovat. Narodil jste se do velkého vězení obehnaného zdí, ostnatým drátem a strážnými stanovišti s izraelskými vojáky. Máte-li štěstí a dobrou pověst, můžete svým izraelským pánům sloužit i mimo toto vězení, dostanete totiž za dobré chování propustku k cestě do práce. Po pravdě řečeno, divím se tomu, že v palestinských řadách je za těchto podmínek tak málo teroristů. (Samozřejmě bych si přál, aby nebyl ani jeden, ale násilí, perzekuce, ponižování a beznaděj jsou živnou půdou pro násilí, perzekuci, ponižování a terorismus. Bohužel.)
A jsme u slova terorismus.

Terorismus včera a dnes

Některé teroristické organizace a jejich vůdcové se stali z teroristů osvoboditeli a mírotvůrci:

 • Irgun, židovská teroristická skupina včleněná do Hagany, základu vojenských sil Izraele Tato skupina má za sebou masakry jako např. v Dejr Jásin
 • Šéfem Irgunu byl i Menachem Begin, na jehož rozkaz byl mj. v roce 1946 proveden útok na hotel Krále Davida s 91 zavražděnými oběťmi. Po vyhlášení státu Izrael se Menachem stal členem parlamentu (Knesetu) a poději i izraelským premiérem.
 • OOP Organizace pro osvobození Palestiny s předsedou Jásirem Arafatem. Tato organizace byla prohlášena za teroristickou a Arafat za teroristu, aby mu nakonec byla udělena Nobelova cena míru.
 • Tálibán - to je příběh, kterak se z mudžahedínů a bojovníků za svobodu afghánského lidu bojujících proti komunismu stali teroristé bojující proti alianci největších demokratů světa.
 • Usáma bin Ládin – podporovatel mudžahedínů podporovaný Spojenými státy. Následně údajný otec teroristického útoku 11. září 2001 a nepřítel amerického lidu, jakož i všech slušných lidí na celém světě. Jelikož vznikl dojem, že se skrývá v Afghánistánu, byl tento rozbombardován, aby jej, Usámu, nalezlo komando USA v Pákistánu. Ten Spojené státy neosvobodily bombami, ale Usámu komando prý hodilo do moře, aby někoho neurazili či co. Jde o jeden z dalších tragikomických příběhů trapnosti, hloupých lží a divadelních představení.
 • Nelson Mandela – z vězněného teroristy prezidentem JAR
 • Bandera- nacionalistický vůdce podporující mj. fungování ukrajinské jednotky SS a osobně se podílející na teroru a vraždění. Byl původně odsouzen před 2. světovou válkou polským soudem za politické vraždy. Později chráněnec CIA a nyní posmrtně je po něm pojmenována řada ulic na Ukrajině a postaveny jeho sochy a zpívána oslavná píseň „Baťko náš Bandera
 • Batalion AZOV. Původně prohlášen za neonacisty a ultranacionalisty, jemuž byla z těchto důvodů zakázána jakákoliv finanční podpora z USA, se stal nakonec částí „osvobozenecké armády“ Ukrajiny podporované jak USA, tak EU. A naši politici v čele s Černochovou je milují.
 • Skupina bratří Mašínů – zavraždila a oloupila několik bezbranných lidí, podle rozumu jde o vrahy, ale náš bodrý premiér Topolánek je vyznamenal.
 • Hamás – z okupovaného území zaútočil na okupanty. Podle některých lidí jde o skupinou bojující legitimní boj za svobodu, zatímco v našem myšlenkovém okruhu, zahrnujícímu v našich mozcích celičký svět, jde o prachsprosté teroristy.
 • Izrael – stát vládnoucí světu, stát apartheidu, stát vládnoucí terorem, stát kde u moci jsou náboženští fanatici, stát k jehož příslušnosti se můžete přihlásit pouze podle krve své matky nebo víry v Jehovu. Stát založený na vyhnání původního obyvatelstva a jeho uvěznění do ghett a koncentračních táborů. Stát bezostyšně bombardující civilní města a nemocnice v nich. Stát nadlidí vládnoucí zvířatům, která si říkají Palestinci. Tak je tomu podle jedněch. Podle nás, dobrých Čechů, jde o vzor demokracie. Přesněji řečeno podle naší vlády, která nás podle výsledků našich svobodných voleb důstojně zastupuje. Dokonce je podle našich vlád izraelská vláda takovým vzorem demokracie, že pořádají společné zasedání vlád Izraele a ČR.
 • Izraelská politická strana Kach aneb od terorismu do Knesetu k zákazu a označení „teroristická“ a zpět pod jménem Otzma Yehudit do současné vlády
 • AIPAC samozřejmě nesouvisí přímo s terorismem, jde o nezištnou neziskovou židovskou organizaci pěstující hezké vztahy mezi Američany a Izraelci. Podle jedněch. Podle druhých korumpuje americkou politiku ve svůj prospěch.

Tolik úvodem, a nyní k titulku: Vina vs. Důsledky

K celé řadě výše uvedeného násilí můžeme přidat i nějaké to další, naše, české. Vyhnání sudetských Němců a s ním spojené násilí ne nepodobné shora uvedené definici genocidy. Nebo byli všichni vyhnanci vinni? Jistě ne, někteří ještě nebyli v roce 1938 ani na světě a někteří zemřeli následkem českého zacházení jako nemluvňata. Ne, nebyli vinni a kolektivní vina je nesmyslem. Co se to tedy všem těm obětem děje? Co se to děje lidem v Palestině právě teď? Nesou následky činů lidí, o nichž mnohdy ani neslyšeli a které neznají. Ocitli se ve víru spirály zla a nevědí co se s nimi děje. Izraelská armáda ostřeluje nemocnici. Nejdříve to přizná, pak popře a obviní Hamas z toho, že „hamáská“ raketa spadla na nemocnici v Gaze omylem. Chvíli tedy popírají a snášejí důkazy, že Izrael nestřílel a další den poté ostřeluji nemocnici nejen raketami ale i snajpery a tanky. Nevidí to jenom Palestinci, ale celý svět, neb na místě samém je množství lidí z celého světa. A také kamer tv stanic vysílající přímý přenos.

A jaké následuje vysvětlení v našem mainstreamovém okruhu? Jakou lež nám přichystali? Uhodli jste. Je ticho. Není nemocnice, není Gaza a o Palestině je vzdáleně slyšet pouze díky obrovské demonstraci v Londýně. Nu, možná že to tak není, že to tak prezentují jen arabská média a pravdu má náš mainstream. Zavražděno cca 1 500 občanů Izraele a umřelo prý 11 000 ks „palestinských zvířat“. Případně jde o collateral damage, jakési vedlejší ztráty velkého dobra.

Ostatně je to jedno, nás zajímají jen naši spojenci. Jejich utrpení a jejich vítězství. Utrpení nepřátel našich přátel nás nezajímá. Máme-li ovšem takovou optiku „my“, proč by jí neměli mít „oni“? Jestliže jsme vsadili na zbrojení, nač asi vsadí naši nepřátelé? Co budeme asi sklízet, když zaséváme násilí včetně hromadného vraždění bombami svrženými na lidi? Děti gamblerů nemohou za gamblerství svých rodičů. Ale ponesou jeho důsledky. My všichni nemůžeme za jednání naší Amazonky Černochové a budulínka na ministerstvu zahraničí, ale poneseme jeho důsledky.

Někdy můžeme něco dělat a někdy ne. V tomto případě se nabízí alespoň podobné tragikomické figurky napříště nevolit. Místo na armádu a rozvědčíka Pavla spoléhat na dobré vztahy s národy a státy celého světa. Místo plánování války s Černochovou spoléhat na pěstování míru. Místo nenávisti k lidem jejichž předci nám ublížili, odpustit. Opustit nenávist v sobě. Zanechat jí mimo svůj dům. To můžeme dělat každý den. A pak můžeme měřit stejným metrem.

Nejsme nadřazeni jiným národům, jiným lidem. I když máme lepší auta a krásná divadla. I když máme úžasné vrtulníky a mocné bomby. Nejsme nadřazeni, i když dokážeme rychleji, než bys řekl švec, hromadně vyvražďovat celá města. Máme atomové lodě, atomové bombardéry a atomové bomby – a nakonec shnijme ve stejné zemi, kde zůstanou stejné ostatky jako z indiánů amazonského pralesa.

My, lidé, si jen můžeme vybrat na čí straně budeme po dobu pobytu ve svých tělech. Zda na straně těch, co schvalují vrhání bomb na Gazu i jiná města, nebo ne. Zda schvalujeme zabíjení lidí ať Arabů, Palestinců nebo Židů. Není rozdílu v utrpení, jste-li zasažení izraelskou nebo palestinskou bombou. Násilí je hnusné a velké násilí je ještě hnusnější. Bere-li někdo jako adekvátní reakci na 1 500 zavražděných Židů vyvraždění 11 000 Palestinců, měl by se jít nechat vyšetřit. Zlo nelze „léčit“ ještě větším zlem. Spravedlnost nelze šířit nespravedlností. Dobro nelze vyvážet na tancích a to ani těch židovských. Nejsou všichni vinni, ale všichni poneseme následky.

Ne všichni Židé schvalují bombardování Gazy a mučení palestinského lidu. Naopak mnozí Češi bombardování Gazy obhajují. I v naší veřejnoprávní televizi. Neexistuje kolektivní vina Čechů nebo Židů. Ale následky poneseme společně. Dobře nám tak. Copak si zasloužíme, když volíme Bideny, Trumpy, Bushe, Topolánky, Černochové, Pekarové a Fialy? Tragikomické figurky politického panoptika. Naši tragikomici v politických úřadech se zahalují v této době hromadného vraždění izraelsku vlajkou. Měli by být odsouzení nikoliv snad ke 100 ranám bičem, ale nejméně ke 100 hodinám psychoterapie.

Na Seznamu zpráv nám píší, že ukrajinská ofenziva se nezdařila. Kdo ponese odpovědnost za ty desítky tisíc mrtvých, zavražděných? Tak tuto otázku si samozřejmě nikdo od novinářů po politiky neklade. Nejméně by to napadlo vládu USA stejně jako jejího mopslíka, Českou republiku. Odpovědnost u těch, kteří druhé posílají do války? Nikdy. Ve jménu dobra prý lze bezuzdně šířit zlo, jímž je vraždění, tj. úmyslné zbavení života, jiné lidské bytosti. Když někdo zaútočí na Kibuc XY a pobije 100 lidí, můžeme hodit na město jiných lidi, kteří notabene u útoku nebyli, bomby jimiž zavraždíme dalších 1000 lidí? Když vrah nastoupí do tramvaje, pobije naše policie celou tramvaj? Aby vrah neunikl, je legitimní pobít 100 nevinných?

Naše média i naše vláda vykřikuje, že právě tak to je. Z toho je vidět, že se pohybujeme ve světě plném šílenců, které jsme nechali vládnout.

PS

na předešlý článek věnovaný této tematice Genocida v Palestině. Právě teď se ke mně dostala reakce přímo z Izraele. Reakce v podstatě souhlasná, s výhradou této věty „Hamás zasáhl především vojenské cíle, což je pro okupovanou zemi více než proporcionální". Jenže v tomto případě nešlo o moje tvrzení, ale o citaci z článku Indrajit Samarajivy. Ostatně nejde o to, zda Hamas útočil jen na vojenské cíle nebo jen civilní, kolik bylo obětí atd. Snažím se jen ukázat, že jinde ve světě jsou vystaveni zcela jiným informacím než v našem „civilizovaném západu“. Z této rozdílnosti nevzejde nic dobrého a nemyslím si, že u nás v ČT mají patent na pravdu, ať už je podpořená prokurátorem ostřížem nebo ministrem vnitra. Z této rozdílnosti nevzejde nic dobrého, protože není podrobena vážnému a svobodnému zkoumání argumentů, ale restrikcím a omezováním svobody. Mám jiný recept na řešení konfliktů Ukrajina-Rusko či Izrael-Palestina.

Ukrajina vs. Rusko

V roce 2014 Ukrajinci na Majdanu neměli používat násilí a spokojit se např. s volbami do jednoho roku. Když už vsadili na násilné svržení Janukoviče (neudělali to - stovky zavražděných) ztratili Krym, měli vyjednávat o statusu východní Ukrajiny. Když dojednané v Minských dohodách nemínili dodržet, neměli házet bomby na Doněck (neudělali to - tisíce zavražděných). Když je 24. 2. 2022 napadlo Rusko, měli jednat o neutralitě, garancích atd. (neudělali to - statisíce zavražděných). S každým dalším dnem počet obětí roste. Samostatnost klesá, území ovládané Ukrajinou se zmenšuje, zadlužení roste.

A proč? Proč lidé jdou zabíjet jiné lidi, kteří jim nic neudělali, a které neznají, notabene na pokyn lidí, které také neznají, a kteří jim nic dobrého neudělali? Proč bych měl jít válčit na pokyn Černochové nebo parlamentu? Většinu politiků neznám, a těch, které znám si nevážím, tak proč bych měl jít zabíjet Rusy? Pro choromyslné volené zástupce lidu? Vždyť podívejte se na ukrajinský parlament – to je ještě větší panoptikum než to naše.

Izrael vs. Palestina

historii vzniku stát Izrael jsme již probírali z různých stran, podívejme se na události poslední. Co bych doporučil Izraeli poté co se stal terčem útoku Hamasu? Jednat. To byla pro Izrael nejlepší doba k jednání s mezinárodní účastí OSN nebo velmocí, jako je Čína, Rusko, USA – Izrael. To byla ta nejlepší doba s přirozenými sympatiemi pro Izrael. Nyní, s každým dalším zavražděným Palestincem roste v celém světě znechucení k Izraeli. Nemylme se monitoringem našich médií. Náš hlas je ve světě tak směšný, že jej ani zahraniční zdroje neuvádějí. Všichni vědí, že jsme loutkovým státem USA. Náš hlas má ve světě vážnost asi jako hlas Mikronésie nebo Palau.

Bianco šek Izraeli ve světě dávno vypršel. Podle politiků z USA Izrael představuje nepotopitelnou letadlovou loď Spojených států v regionu. Bez této lodě by region ovládla Čína, Rusko a obecně země BRICS. V tomto pohledu Ukrajina představuje vojenskou základnu Spojených států na hranicích Ruska. Ne, opravdu to není o lidských právech, o dobru postkoloniálního či neokoloniálního Západu. Je to hra psychopatů o Zemi, na níž všichni zemřeme a v níž se navrátíme.

A přesto, nebo právě proto, má lidský život větší hodnotu než hranice Ukrajiny či Izraele. Vražda je zločinem proti Bohu i proti člověku. A hromadná vražda, ať raketou či bombou je mnohonásobným zločinem proti člověku a proti Bohu. Ať mu říkáme Jahve, Alláh či Šiva. Pepík, David nebo Muhammad. Ohavné není jen vraždění dětí, to je jen obzvláště ohavné, ale i vraždění chlapců a dívek v uniformách. Mladým lidem, které rodiče oklamali a poslali je do ďábelské hry na život a na smrt.

A je také obzvláště smutné, že Židé, tolik zkoušený a tolik nadaný národ, se stal nástrojem zla. Jako děti, oběti násilí, se v dospělosti často stávají násilníky, tak oběti holocaustu vytvořili represivní stát ignorující lidská práva jiných lidských bytostí, svých sousedů, obyvatelů Palestiny. Ne, nejsou takoví všichni. Zdaleka ne. Ale bohužel ponesou důsledky, i když nejsou vinni. Násilí zplodí zase jen násilí – co také jiného? Vždyť z bodláčí také jahody neporostou.
---
Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!